Om Nya Rum

VI SÖKER DIG SOM HAR ETT RUM ELLER EN LÄGENHET ATT HYRA UT 

Inom Stockholm stad finns flera hundra bostadslösa ungdomar som flytt till Sverige och nu fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen. Ungdomarna som är mycket ambitiösa kämpar på trots att många lever under besvärliga yttre omständigheter. För att kunna genomföra sina studier behöver de någonstans att bo, en plats där de kan få lugn och ro och känna sig trygga.

ETT PROJEKT LETT AV NY GEMENSKAP

Föreningen Ny Gemenskap har av Stockholms stad fått projektmedel för att tillsammans med andra aktörer göra en kraftinsats för dessa ungdomar och hitta lösningar på situationen. Projektet heter Nya Rum Stockholm och är ett samarbete med Equmeniakyrkan, Röda Korset, NBV, Hela Människan Stockholms län, Svenska kyrkan och Sociala Missionen.

VI SOM ARBETAR MED NYA RUM STOCKHOLM

Filippa Rinman, Anette Avelin och Torbjörn Sander.

GENOM NYA RUM FICK ABBAS ETT RUM HOS INGA